Δεν είναι τόσο δύσκολο όσο ακούγεται!!

Τον Αύγουστο του 2013 δημοσιεύτηκε ο τελευταίος νόμος που επιβάλει την νομιμοποίηση κατασκευών που:

 • Δεν έχουν οικοδομική άδεια
 • Που δεν έχει γίνει αναθεώρηση της άδειας τους ενώ έχει γίνει επέκταση του κτιρίου ή αλλαγή χρήσης
 • Είναι εκτός σχεδίου πόλεως
 • Άλλες παρεκτροπές από τον Γενικό Οικοδομικό Κανονισμό και την σχετική νομοθεσία.

Παρακάτω σας παρέχουμε για την καλύτερη ενημέρωση σας τον νόμο 4178/13 αλλά και το site του Υ.Π.Ε.Κ.Α. όπου κάνει αναφορά και στις λοιπές διατάξεις.

Ο παραπάνω νόμος σημειώνει ότι για οποιαδήποτε μεταβίβαση ή σύσταση εμπράγματου δικαιώματος σε ακίνητο είναι απαραίτητη ή δήλωση αυθαιρεσίας ή μη.

Η διαδικασία είναι απλή!!!

 • Επικοινωνείτε με την εταιρεία ergmasin
 • Συγκεντρώνετε όλα τα στοιχεία του ακινήτου που θέλετε να δηλώσετε. Δηλαδή σχέδια, οικοδομική άδεια, συμβόλαια που αποδεικνύουν την ιδιοκτησία
 • Κλείνετε ραντεβού με τον υπεύθυνο μηχανικό μας ώστε να ελεγχτούν τα χαρτιά και να κανονιστεί ημέρα αυτοψίας του ακινήτου
 • Μετά την λήψη όλων των απαραίτητων πληροφοριών ο μηχανικός της ergmasin αρχίζει την διαδικασία υποβολής της δήλωσης του αυθαίρετού σας και είναι σε άμεση επικοινωνία μαζί σας για την πορεία της
 • Ολοκληρώνεται η δήλωση και παραδίδεται στο ιδιοκτήτη με όλες τις απαραίτητες οδηγίες για την πληρωμή των πιθανών προστίμων

Περισσότερες πληροφορίες

Για την υποβολή της δήλωσης αυθαιρέτου στο ηλεκτρονικό σύστημα που παρέχεται από το TΕΕ, υπάρχουν πολλά στάδια υποβολής ώστε σε περιπτώσεις αλλαγών, λαθών και προσθηκών ο πελάτης και ο μηχανικός να μπορούν να κάνουν τις κατάλληλες αλλαγές.

Βασιζόμαστε στην σωστή επικοινωνία!

Γι αυτό χρησιμοποιήστε την φόρμα επικοινωνίας μας για να σας εξυπηρετήσουμε γρήγορα και χωρίς ταλαιπωρία.

Αυθαίρετο κτίσμα θεωρείται:

«Κάθε κατασκευή που εκτελείται α) χωρίς την άδεια της παρ.1 ή β) καθ' υπέρβαση της άδειας ή γ) με βάση άδεια που ανακλήθηκε ή δ) κατά παράβαση των σχετικών διατάξεων είναι αυθαίρετη και υπάγεται στις σχετικές για τα αυθαίρετα διατάξεις του Ν-1337/83 όπως ισχύουν» (με το άρθ-22 παρ.3, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.2831/00).

Αυτό είναι ένα από τα πολλά άρθρα των νόμων που αναφέρεται στα αυθαίρετα κτίσματα, στις αυθαίρετες αλλαγές χρήσης και επέκτασης ενός κτιρίου.
«Κλείσε τα φώτα » «άνοιξε το παράθυρο να αεριστεί ο χώρος, να κάνει λίγο ρεύμα» «μην κλείνεις τις κουρτίνες να μπει και λίγο φώς» «κλείσε τον θερμοσίφωνα μην καίμε ρεύμα»

Καθημερινές φράσεις σε ένα σπίτι ή γραφείο, οι οποίες κρύβουν τα βασικά στοιχεία που έχει ανάγκη ο άνθρωπος για την άνεση του στον χώρο που περνάει το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας του.

Πως πετυχαίνω τις κατάλληλες «κλιματολογικές» συνθήκες στον προσωπικό μου χώρο;

Πολλοί είναι οι παράγοντες που επηρεάζουν τις συνθήκες άνεσης σε ένα δωμάτιο. Ο προσανατολισμός του δωματίου, η ύπαρξη και τοποθεσία των ανοιγμάτων, η ύπαρξη εξωτερικής φύτεψης (κήπος), η μόνωση των τοίχων, τα θερμομονωτικά κουφώματα, ο τρόπος θέρμανσης αλλά και καθαρά προσωπικοί παράγοντες όπως η ηλικία, το φύλο κλπ.

Οι παράγοντες αυτοί συνδυάζονται μόνο μέσω της μελέτης ενεργειακής απόδοσης κτιρίου.

Η ενεργειακή μελέτη είναι η μελέτη που συντάσσεται στο αρχικό στάδιο σύνταξης των μελετών, όπως η αρχιτεκτονική και η ηλεκτρομηχανολογική. Στοχεύει στην μείωση της κατανάλωσης ενέργειας για την παραγωγή Ζεστού Νερού Χρήσης, για φωτισμό, θέρμανση και ψύξη. Επίσης υποδεικνύει τρόπους παραγωγής ΖΝΧ, θέρμανσης και ψύξης με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (π.χ. ηλιακούς θερμοσίφωνες).

Σύμφωνα με τον νόμο 3661/2008 η παραπάνω μελέτη απαιτείται για την έκδοση της οικοδομικής άδειας ενός νέου κτιρίου ή ριζικά ανακαινιζόμενου (άνω του 25% της επιφάνειας του) (άρθρο 11) (συνημμένος ο νόμος) Η εξοικονόμηση ενέργειας πρέπει να αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο και πρώτη προτεραιότητα κάθε σύγχρονης ενεργειακής πολιτικής. Δεδομένου ότι ο κτιριακός τομέας καταναλώνει το 40% της απαιτούμενης ενέργειας σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, η Ευρωπαϊκή Ένωση εξέδωσε την Οδηγία 2002/91/ΕΚ για τον έλεγχο και βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων. Η συγκεκριμένη Οδηγία προβλέπει την ενεργειακή μελέτη ή επιθεώρηση των κτιρίων και των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων τους από ανεξάρτητους διαπιστευμένους εμπειρογνώμονες, τους Ενεργειακούς Επιθεωρητές, με απώτερο σκοπό την απόδοση ενεργειακής ταυτότητας στο κτίριο.

Με το νόμο 3661/08 που εξέδωσε το Ελληνικό Κράτος γίνεται προσπάθεια συμμόρφωσης με τις διατάξεις τις Ε.Ε. και τον Κανονισμό Ενεργειακές Αποδοτικότητας Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ)

Νέο σπίτι ή ριζική ανακαίνιση; Επικοινωνήστε εδώ
Ως ενεργειακή επιθεώρηση νοείται η μέτρηση-εκτίμηση της πραγματικής κατανάλωσης ενέργειας ενός κτιρίου και των παραγόντων που τις επηρεάζουν, καθώς και των δυνατοτήτων εξοικονόμησης ενέργειας μέσω της ενεργειακής αναβάθμισης του κτιρίου.

Με την μελέτη ενεργειακής επιθεώρησης δημιουργείται μια καθαρή εικόνα της κατάστασης του κτιρίου και των τρόπων αναβάθμισης των συστημάτων του που καταναλώνουν ενέργεια. Στην συνέχεια η ενεργειακή επιθεώρηση αποσκοπεί στην ενεργειακή κατάταξη του κτιρίου και στην έκδοση του ενεργειακού πιστοποιητικού.

Από ποιους γίνεται;

Η ενεργειακή επιθεώρηση διεξάγεται από Ενεργειακούς επιθεωρητές οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι Στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών, σύμφωνα με τον νόμο 3661/2008.

Σε ποια κτίρια γίνεται;

Υποχρεωτική ενεργειακή επιθεώρηση και έκδοση ενεργειακού πιστοποιητικού (Π.Ε.Α.) γίνεται σε όλες τις πωλήσεις, μεταβιβάσεις και μισθώσεις κτηρίων ή τμημάτων κτιρίων άνω των 50 τ.μ.. Οι εξαιρέσεις αυτών αναφέρονται στον ν. 3661/08 (άρθρο 11) Ας μην σπαταλάτε άλλη ενέργεια. Καλέστε το Τμήμα Ενέργειας της Ergmasin για περισσότερη πληροφόρηση και παροχή υπηρεσιών εύκολα και οικονομικά.

Εξοικονομώ κατ’ οίκον

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (Υ.Π.Ε.Κ.Α.) ολοκληρώνοντας το θεσμικό πλαίσιο για την ενεργειακή απόδοση των κτηρίων ( με τους νόμους που αναλύθηκαν παραπάνω), προχωράει με την συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε μια δέσμη οικονομικών κινήτρων, προκειμένου να πραγματοποιηθούν παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης του οικιακού τομέα, μέσω του Προγράμματος «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ».

Το Υπεκα γι’ αυτό τον σκοπό έχει διαμορφώσει ένα άκρως ενημερωτικό site για τους ιδιώτες που θέλουν να αναβαθμίσουν την οικία τους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα. Πατήστε εδώ για να μεταβείτε σε αυτό. http://exoikonomisi.ypeka.gr/

Στο site μας θα βρείτε το διάγραμμα εφαρμογής του προγράμματος και τις οδηγίες εφαρμογής του (συνημμένα αρχεία).

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση σας επικοινωνήστε με το τμήμα Ενέργειας της Ergmasin ώστε να ενημερωθείτε για την δυνατότητα ένταξης σας στο πρόγραμμα.

Οι σύμβουλοι μηχανικοί της Ergmasin μπορούν να είναι δίπλα σας σε κάθε βήμα υλοποίησης του προγράμματος «εξοικονομώ κατ’οίκον» ώστε να επιλέξετε τις οικονομικότερες και αποτελεσματικότερες αλλαγές για την ενεργειακή αναβάθμιση της οικείας σας.

Επικοινωνήστε στο τηλ: 210 3300473 ή μέσα από την φόρμα επικοινωνίας μας εδώ.
Η τεχνική εταιρεία Ergmasin Deals P.C. κατέχοντας εργοληπτικό πτυχίο 2ας κατηγορίας (κύρια κατηγορία Οικοδομικά) αναλαμβάνει την εκτέλεση Δημοσίων έργων στους παρακάτω τομείς:

 • Οικοδομικά (Νοσοκομεία, Σχολικά κτίρια, Οικισμοί εργατικών Κατοικιών, Εκπαιδευτικά Στρατιωτικά Κτίρια, Τράπεζες)
 • Έργα Υποδομής (Δίκτυα ύδρευσης - αποχέτευσης - Οδοποιίας)
 • Βιομηχανικά - Ενεργειακά Έργα
 • Έργα ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίου τριτογενή τομέα (δημόσια κτίρια)
 • Αποκατάστασης στατικής επάρκειας κτιρίων

Επικοινωνήστε μαζί μας από την πρότυπη πλατφόρμα επικοινωνίας της Ergmasin και περιγράψτε μας αυτό που θέλετε εύκολα και γρήγορα.
H κατασκευή σύγχρονων εγκαταστάσεων, κατοικιών και λοιπών ιδιωτικών και δημοσίων έργων, είναι ένας από τους πιο βασικούς κλάδους που δραστηριοποιείται η Ergmasin.

Η κατάλληλη διαμόρφωση του εσωτερικού σας χώρου για εργονομία, κατάλληλο φωτισμό και αερισμό σε συνδυασμό με την εξοικονόμηση ενέργειας, αναδεικνύουν την κατασκευή σας και βελτιώνουν την ποιότητα ζωής.

Νέο σπίτι; Νέος χώρος εργασίας; Επενδύστε στην Ergmasin

Επικοινωνήστε μαζί μας από την πρότυπη πλατφόρμα επικοινωνίας της Ergmasin και περιγράψτε μας αυτό που θέλετε εύκολα και γρήγορα.
Η Ergmasin ως κατασκευαστική εταιρεία δίνει ολοκληρωμένες λύσεις στην ανακαίνιση του χώρου σας, αναλόγως των αναγκών και του προϋπολογισμού σας, ώστε η επένδυσή σας να είναι «value for money».

Η μελετημένη ανακαίνιση ενός χώρου εξασφαλίζει την εξοικονόμηση ενέργειας, τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στο σπίτι ή στο γραφείο σας, την αύξηση των πωλήσεων στο κατάστημά σας.

Αλλαγή διαρρύθμισης, φωτισμού, κουφωμάτων, δαπέδου και ότι απαιτείται για την ανανέωση του χώρου σας πραγματοποιούνται από τα εξειδικευμένα συνεργεία τεχνιτών με την επίβλεψη των μηχανικών μας.

Μερικές από τις εργασίες ανακαίνισης είναι:

 • Ελαιοχρωματισμοί
 • Αλλαγή διαρρύθμισης χώρου ( νέοι τοίχοι ή γκρέμισμα)
 • Αλλαγή κουφωμάτων
 • Επιστρώσεις δαπέδων
 • Ανανέωση-βελτίωση συστημάτων θέρμανσης
 • Ενεργειακή αναβάθμιση (Τι σημαίνει αυτό;)
 • Βελτίωση ηλεκτρολογικών συστημάτων
 • Πλακοστρώσεις εξωτερικών χώρων
 • Διαρρύθμιση κήπου (πέργκολα, τοποθέτηση τέντας)

Αν αναζητάτε κάτι από αυτά ή ανάλογο πατήστε εδώ για να επικοινωνήσετε εύκολα και γρήγορα με την Ergmasin.
Διαχείριση έργου σημαίνει οικονομία χρόνου και χρημάτων.

Η εκπόνηση σωστού χρονοδιαγράμματος με έλεγχο του κόστους σε κάθε φάση του έργου, εξασφαλίζει την αρτιότητα της κατασκευής και προφυλάσσει τον πελάτη από άσκοπες σπατάλες, καθυστερήσεις και κατασκευαστικές αστοχίες.

Η Διαχείριση έργου περιλαμβάνει τα παρακάτω:

 • Κοστολόγηση έργου
 • Χρονικός προγραμματισμός έργου
 • Βελτιστοποίηση μελέτης
 • Επίβλεψη της κατασκευής (project management)
 • Έλεγχος της ποιότητας υλικών
 • Παρακολούθηση χρονοδιαγράμματος
 • Διαχείριση κινδύνων ( risk management)
 • Συνεχής ενημέρωση του ιδιοκτήτη για τις εξελίξεις στην κατασκευή του.

Η Ergmasin διαθέτει έμπειρο προσωπικό στην διαχείριση, οποιασδήποτε κλίμακας, έργου με στόχο να κερδίσει την εμπιστοσύνη των ιδιωτών και εταιρειών που θέλουν να αναπτύξουν τα ακίνητα τους.

Με την υπηρεσία διαχείρισης έργου δίνεται στον πελάτη η δυνατότητα χρησιμοποίησης του σύνολο ή τμήματος των υπηρεσιών της Ergmasin.

Στείλτε μας το δικό σας project και εμείς μπορούμε να απαντήσουμε άμεσα για τις ανάγκες της διαχείρισης του και την γρήγορη έναρξη της κατασκευής. Επικοινωνία εδώ.
Εμ. Μπενάκη 25, Αθήνα, 10678 Τηλ: 210 3300473 Φαξ: 210 3300473 email: ergmasin@gmail.com

Φόρμα επικοινωνίας

Ονοματεπώνυμο*
Invalid Input

Τηλέφωνο*
Invalid Input

Email*
Invalid Input

Μήνυμα
Invalid Input

Invalid Input