Νομιμοποίηση αυθαιρέτων

Δεν είναι τόσο δύσκολο όσο ακούγεται!!


Τον Αύγουστο του 2013 δημοσιεύτηκε ο τελευταίος νόμος που επιβάλει την νομιμοποίηση κατασκευών που:

  • Δεν έχουν οικοδομική άδεια
  • Που δεν έχει γίνει αναθεώρηση της άδειας τους ενώ έχει γίνει επέκταση του κτιρίου ή αλλαγή χρήσης
  • Είναι εκτός σχεδίου πόλεως
  • Άλλες παρεκτροπές από τον Γενικό Οικοδομικό Κανονισμό και την σχετική νομοθεσία.

Παρακάτω σας παρέχουμε για την καλύτερη ενημέρωση σας τον νόμο 4178/13 αλλά και το site του Υ.Π.Ε.Κ.Α. όπου κάνει αναφορά και στις λοιπές διατάξεις.

Ο παραπάνω νόμος σημειώνει ότι για οποιαδήποτε μεταβίβαση ή σύσταση εμπράγματου δικαιώματος σε ακίνητο είναι απαραίτητη ή δήλωση αυθαιρεσίας ή μη.


Η διαδικασία είναι απλή!!!


  • Επικοινωνείτε με την εταιρεία Ergmasin
  • Συγκεντρώνετε όλα τα στοιχεία του ακινήτου που θέλετε να δηλώσετε. Δηλαδή σχέδια, οικοδομική άδεια, συμβόλαια που αποδεικνύουν την ιδιοκτησία
  • Κλείνετε ραντεβού με τον υπεύθυνο μηχανικό μας ώστε να ελεγχτούν τα χαρτιά και να κανονιστεί ημέρα αυτοψίας του ακινήτου
  • Μετά την λήψη όλων των απαραίτητων πληροφοριών ο μηχανικός της Ergmasin αρχίζει την διαδικασία υποβολής της δήλωσης του αυθαίρετού σας και είναι σε άμεση επικοινωνία μαζί σας για την πορεία της
  • Ολοκληρώνεται η δήλωση και παραδίδεται στο ιδιοκτήτη με όλες τις απαραίτητες οδηγίες για την πληρωμή των πιθανών προστίμων


Περισσότερες πληροφορίες


Για την υποβολή της δήλωσης αυθαιρέτου στο ηλεκτρονικό σύστημα που παρέχεται από το TΕΕ, υπάρχουν πολλά στάδια υποβολής ώστε σε περιπτώσεις αλλαγών, λαθών και προσθηκών ο πελάτης και ο μηχανικός να μπορούν να κάνουν τις κατάλληλες αλλαγές.

Βασιζόμαστε στην σωστή επικοινωνία!

Επικοινωνήστε μαζί μας

Για να σας εξυπηρετήσουμε γρήγορα και χωρίς ταλαιπωρία.

Αυθαίρετο κτίσμα θεωρείται:

«Κάθε κατασκευή που εκτελείται α) χωρίς την άδεια της παρ.1 ή β) καθ' υπέρβαση της άδειας ή γ) με βάση άδεια που ανακλήθηκε ή δ) κατά παράβαση των σχετικών διατάξεων είναι αυθαίρετη και υπάγεται στις σχετικές για τα αυθαίρετα διατάξεις του Ν-1337/83 όπως ισχύουν» (με το άρθ-22 παρ.3, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.2831/00).

Αυτό είναι ένα από τα πολλά άρθρα των νόμων που αναφέρεται στα αυθαίρετα κτίσματα, στις αυθαίρετες αλλαγές χρήσης και επέκτασης ενός κτιρίου.