Κατασκευές

Έργο μας ή κατασκευή του ονείρου σας


Μαζί σας σχεδιάζουμε και κτίζουμε το όραμα σας για τη δική σας κατοικία ή ένα νέο επενδυτικό σχέδιο. Η κατασκευή του χώρου σας, οφείλει να γίνεται σύμφωνα με τις ανάγκες και τις επιθυμίες σας αλλά και με προτάσεις της ομάδας μας που προσθέτουν αξία στην κατασκευή.

Η ERGMASIN έχοντας μακροχρόνια εμπειρία στην κατασκευή, εγγυάται την δημιουργία λειτουργικών κατασκευών με βάση σύγχρονα πρότυπα και την βιώσιμη ανάπτυξη.

Η ποιοτική κατασκευή για εμάς εξασφαλίζεται όχι μόνο από τις Πιστοποιήσεις μας αλλά και από την συνεργασία με αξιόπιστους προμηθευτές και την συνεχή παρακολούθηση του έργου από τους έμπειρους μηχανικούς μας.
Τα βήματα για την άριστη κατασκευή του ονείρου σας που ακολουθούμε μαζί είναι:

 • 1. Εναρμόνιση Αναγκών- Επιθυμιών- Τεχνογνωσίας

  Το πρώτο στάδιο αποτελείται από μια τουλάχιστον συνάντηση με την ομάδα μας για την καταγραφή των επιθυμιών και των αναγκών σας. Αυτά εναρμονίζονται με την γνώση μας για την αγορά, την μελέτη και την κατασκευή.
 • 2. Σχεδιασμός-Πρόταση

  Η εναρμόνιση δημιουργεί ένα νέο project για εμάς που το μελετάμε στις εξής κατηγορίες: μελέτη, χρονοδιάγραμμα, εκτίμηση κόστους κατασκευής. Η πρόταση μας παραδίδεται σε εσάς ολοκληρωμένη για την δική σας εκτίμηση.
 • 3. Kick-off συνάντηση

  Έναρξη του project σας με: Ακριβής κοστολόγηση εργασιών, έναρξη μελέτης και διαδικασίας έκδοσης Οικοδομικής άδειας, έγκριση χρηματοδότησης έργου.
 • 4. Μελέτη (εάν απαιτείται)

  Εάν απαιτείται μελέτη, η ομάδα μελετών μας αναλαμβάνει σε αυτό το στάδιο τον σχεδιασμό του ονείρου σας και την έκδοση της Οικοδομικής άδειας.
 • 5. Κατασκευή

  Η κατασκευή του έργου γίνεται με πλήρη επίβλεψη από τους μηχανικούς μας για την τήρηση της μελέτης και την διαχείριση του χρονοδιαγράμματος.
 • 6. Συνεχή ενημέρωση

  Ο πελάτης ενημερώνεται σε εβδομαδιαία βάση για την πορεία εξέλιξης του έργου και την τήρηση του χρονοδιαγράμματος.
 • 7. Παράδοση έργου

  Το έργο παραδίδεται με το κλειδί στο χέρι στον πελάτη.
 • 8. Εγγύηση καλής κατασκευής

  Η εταιρεία μας προσφέρει γραπτή εγγύηση καλής κατασκευής μετά από 15 μήνες από το πέρας του έργου.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Μέσω της πρότυπης πλατφόρμας επικοινωνίας της Ergmasin και περιγράψτε μας αυτό που θέλετε εύκολα και γρήγορα.